Наразі в Україні склалися доволі сприятливі обставини для проведення модернізації багатоквартирних будинків. Співвласники багатоквартирних будинків, упроваджуючи енергоефективні заходи, отримують не лише сучасне комфортне житло, а й економію з оплати комунальних послуг.

На практиці найпростішим способом реалізувати проекти з термомодернізації у власному будинку є кредитування, приміром, шляхом отримання так званих “теплих кредитів”.

При цьому будинки, які створили ОСББ, можуть скористатися державною та місцевими програмами підтримки для проведення енергоефективних заходів.

Отже першим кроком на шляху до термомодернізації багатоквартирного будинку є створення ОСББ.

Алгоритм створення ОСББ детально прописано в Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Загалом процедура нескладна, але потребує від ініціаторів уваги та чіткого дотримання вимог законодавства. Рішення про створення об’єднання приймається більшістю співвласників багатоквартирного будинку, які володіють понад 50% від загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень, на установчих зборах. Установчі збори скликаються ініціативною групою з не менш як 3-х співвласників будинку. На установчих зборах також затверджується статут об’єднання. ОСББ вважається створеним із моменту його державної реєстрації.

Питання термомодернізації багатоквартирного будинку, а також залучення позикових коштів на такі цілі, відносяться до виключної компетенції загальних зборів об’єднання.

Загальні збори скликаються та проводяться правлінням ОСББ або ініціативною групою з не менш як 3-х співвласників.

Зверніть увагу, що перед винесенням на голосування питань з проведення термомодернізації будинку та джерел їх фінансування ініціатори мають ретельно підготуватися. Власне підготовка вимагатиме чимало часу, адже для забезпечення співвласників будинку якомога повною та детальною інформацією слід: провести технічний огляд будинку (точну діагностику забезпечить енергетичний аудит); оцінити строки реалізації проекту; визначити пе-релік робіт (обладнання), що сприятимуть скороченню споживання енергетичних ресурсів; розробити проектно-кошторисну документацію; провести аналіз ринку компаній-підрядників; підготувати аналіз різних джерел і вартості фінансування за рахунок власних коштів співвласників або із залученням банківського кредитування.

Під час проведення загальних зборів ОСББ:

 1. Приймається рішення щодо необхідності й порядку (пріоритетності) проведення робіт із ремонту (модернізації) багатоквартирного будинку;
 2. Затверджується кошторис для проведення відповідних робіт;
 3. Приймається рішення про джерела фінансування таких робіт (накопичення коштів у ремонтний фонд або залучення банківського кредитування тощо);
 4. Затверджується порядок здійснення оплати за реалізацію проекту (наприклад, суми коштів, на яку збільшиться щомісячний внесок співвласників);
 5. Доручається органам ОСББ забезпечити виконаннярішеньзагальнихзборів (інформування всіх співвласників про прийняті рішення, унесення необхідних змін до кошторису, укладання договорів тощо).

Зверніть особливу увагу, що на відміну від інших рішень загальних зборів, які приймаються більшістю голосів співвласників, перелічені вище рішення загальних зборів, відповідно до законодавства, приймаються не менш як двома третинами голосів співвласників.

До вашої уваги коротеньке відео про те, як отримати «теплий кредит»:

Рішення загальних зборів викладається письмово (протокол загальних зборів) і засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

Важливо! Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до чинного законодавства, є обов’язковим для всіх співвласників.

Сьогодні в Україні, на жаль, невелика кількість банків пропонує спеціальні програми для кредитування ОСББ. Проте до вибору банку все ж варто поставитися відповідально, адже обраний банк стане вашим партнером на тривалий час.

Як ОСББ ретельно ставиться до обрання банку-партнера, так і банк старанно оцінюватиме кредитні ризики та перевірятиме платоспроможністьпозичальника.

Для отримання кредиту Голова ОСББ повинен подати до банку пакет документів, що підтверджують:

 • юридичний статус позичальника та повноваження представника (тобто установчі та реєстраційні документи ОСББ);
 • фінансово-економічний стан позичальника;
 • цільове спрямування кредитних коштів (договори, рахунки-фактури, накладні від компанії підрядника) і джерело повернення кредитних коштів.

Під час подання документів менеджер банку запропонує заповнити вам кредитну заявку. Форму заявки та перелік документів, необхідних для отримання кредиту, кожен банк установлює самостійно. Вони можуть неабияк відрізнятися від банку
до банку. Тож варто дізнаватися про них заздалегідь.

Як правило, умови кредитування ОСББ публікуються на офіційному веб-сайті банку або надаються клієнту в момент звернення до банківського відділення. Надалі ці умови фіксуються у кредитному договорі. Перед підписанням такого договору окрім строку кредитування та відсоткової ставки ОСББ також варто звернути увагу на запропоновану схему погашення кредиту, додаткові платежі та комісії, можливість застосування кредитних канікул, наявність штрафних санкцій тощо.

Коли ОСББ таки отримало «теплий кредит» у банку на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, воно має право на отримання відшкодування частини суми кредиту за рахунок коштів державного бюджету.

Це відбувається за такою процедурою:

 1. Після завершення робіт/установлення обладнання ОСББ:
 • отримує від підрядника документи, що підтверджують виконання умов договору та цільове використання кредитних коштів (наприклад, акт виконаних робіт, акт приймання-передачі тощо);
 • передає отримані документи в банк, що видав кредит.

2. Отримавши документи від ОСББ, банк на їх підставі:

 • вносить ОСББ до зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування;
 • щомісяця, до 15 числа, передає 2 примірники такого реєстру до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).

3. Держенергоефективності до 25 числа того ж місяця перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних банків для погашення частини суми кредиту.

4. Банк протягом 3-х робочих днів має перерахувати ці кошти на кредитні рахунки відповідних ОСББ, зменшуючи тим самим тіло кредиту, й укладає з ОСББ додаток до кредитного договору, де вказується оновлений графік погашення кредиту.

Процедура отримання компенсацій із місцевого бюджету може відрізнятися, залежно від програми, яка прийнята місцевими органами влади. У разі компенсації частини тіла кредиту процедура буде схожою: підтвердження виконання робіт — отримання компенсації (на банківський рахунок як погашення частини кредиту ОСББ). У разі компенсації частини відсоткової ставки за кредитом місцеві органи влади, згідно з договорами, укладеними з банками-партнерами, як правило, перераховуватимуть кошти банкам на позиковий рахунок ОСББ.

Оцініть статтю:
[Всього оцінок: 2 Середній рейтинг: 5]

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here